GDPR

Er du klar for EUs nye personvernforordning?

Det hersker stor usikkerhet rundt GDPR, og det er mye å sette seg inn i. Vi kan hjelpe deg med å sikre muligheten til kommunikasjon mot eksisterende og tidligere kunder, også etter at GDPR har trådt i kraft. Bedrifter uten skikkelige rutiner rundt GDPR, kan risikere å måtte slette det som anses som viktig kundehistorikk, og kan heller ikke kontakte dem på bakgrunn av eksisterende eller tidligere kundeforhold.

Aksept for kontakt må innhentes, verifiseres og lagres på riktig måte. Dette kan vi hjelpe deg med.

Ta kontakt, så kan vi fortelle deg om hvordan vi kan bistå din bedrift med GDPR.

Dette er GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) erstatter og opphever personverndirektivet fra 1995 (EU Data Protection Directive 95/46/EF) som er gjennomført i dagens personopplysningslov. GDPR trer i kraft i Norge 25. mai 2018. Regelverket skal gjelde direkte i alle EU- og EØS-land. I Norge innføres GDPR i form av en ny personopplysningslov.

Dette er formålene med GDPR:

• Regulere og forbedre måten personopplysninger blir innhentet, behandlet, oppbevart og slettet.

• Harmonisere regelverket på tvers av landegrensene. «Ett kontinent - ett regelverk».

• Regelverket skal i større grad gjøre bedrifter og organisasjoner ansvarlige for hvordan personopplysninger behandles.

• Regelverket skal gi enkeltindividet økt kontroll og enklere tilgang til personopplysningene sine.

• Regelverket skal gjennom tydeligere krav til systemer og rutiner gjøre behandlingen av personopplysninger enklere for bedrifter og organisasjoner.

Scroll to top