Vi behandler kundene dine som om de er våre egne. Våre oppdragsgivere er trygge på at hele prosessen blir ivaretatt; før, under og etter oppdraget.

De ansatte

Humankapitalen er vår desidert viktigste ressurs

Hos oss finner du dedikerte mennesker som brenner for fantastiske resultat, gode samtaler og fornøyde kunder hver eneste dag. Vi har en stabil selgerstab med lav turnover og litt høyere snittalder enn bransjen ellers. Våre oppdragsgivere vet at det er de samme menneskene som representerer de fra oppdrag til oppdrag; det gir økt trygghet, og bedre kvalitet.

Å være selger er verdens verste jobb når det går dårlig – men verdens beste når det går bra. Derfor gjør vi det vi kan for at det skal gå best mulig, oftest mulig; både resultatmessig og sosialt.

Selgerne i Citero har en trygg arbeidsplass med ordnede forhold, og en lønnsmodell med timelønn i bunn. Dette gir litt lavere skuldre , samtidig som at våre lukrative bonus- og provisjonsmodeller motiverer til å yte det lille ekstra.

Likevel setter selgerne oppdraget foran egen lommebok, og har et lojalitetsforhold og et eierskap både til oss som TM-byrå og oppdragsgiverne vi representerer.

Samtidig er det ingenting å legge skjul på at gode selgere tjener godt – og svært gode selgere tjener svært godt.

Vi har som mål å til en hver tid tilby bransjens beste betingelser. Gjør du en god jobb, skal det vises på lønnsslippen.

Salgsprosessen

Våre oppdragsgivere er trygge på at hele prosessen blir ivaretatt; før, under og etter oppdraget.

Vi planlegger hvert oppdrag nøye; med tanke på både demografi, målgruppe, demografi og retningslinjer. Vi sørger for at de som skal representere deg har riktig profil og er godt skikket til oppdraget.

Du får en kontaktperson å forholde deg til, som konsulentene svarer direkte til. Slik har du direkte kontakt med det selgende ledd, uten å måtte forholde deg til flere. Din kontaktperson vil følge deg nøye opp, og ha ansvar for rapportering og kvalitetssikring.

 Under oppdraget holder vi deg løpende oppdatert og kommer med forbedringstiltak underveis. I etterkant får du en grundig sluttrapport med alt du måtte ønske av statistikk, i tillegg til markedsmessige vurderinger.

Vi er proaktive, og kommer om ønskelig med stadige nye forslag til markedsaktiviteter.

 

 

"Den gode samtalen"

Ingenting kan erstatte menneskelig kontakt 

Vi har tro på ”den gode samtalen”. Våre samtaler er preget av latter, jovialitet og humor – men også saklighet der det trengs.

Vi har to ører og en munn av en grunn; vi skal lytte dobbelt så mye som vi snakker!

Vi legger mye tid og ressurser i coaching og medlytt 1-1, slik at vi stadig kan utvikle oss og bli enda bedre. Vi gjennomfører taping av samtaler når oppdraget krever det, slik at hver eneste samtale kan evalueres i etterkant.

Vår visjon er at hver samtale skal øke både TM-bransjen og oppdragsgivers renommé - når kunden ringer inn til oppdragsgiver og takker for den trivelig praten med oss, da vet vi at vi har gjort jobben vår!

 

"Det lille ekstra"

... og "det store bildet" 

Vi er stolte av den jobben vi gjør og den verdiskapningen vi tilfører samfunnet og våre oppdragsgivere. Samtidig innser vi ydmykt at vi alltid kan bli bedre, og at vi aldri er bedre enn vårt siste oppdrag.

Vi prøver å yte det lille ekstra for våre samarbeidspartnere, og behandler de kundene vi er i kontakt med som om de var våre egne.

  OPPDRAGSGIVEREN

  Når du velger Citero til å snakke med dine kunder er du trygg på at hele prosessen blir ivaretatt; før, under og etter samtalen.

  Vi har en stabil selgerstab som trives på jobb og er glade i telefonen – det gir trivelige samtaler!

  Vi jobber i et bredt spekter av bransjer; trivelige samtaler, mere tid og dyktige selgere trengs overalt.

  Gjennom mange år i bransjen har vi utviklet en arbeidsmetodikk som gir resultat gang på gang. Vi leverer som avtalt; både når det kommer til redelighet, resultat, tilgjengelighet, samtalekvalitet og antall TM-timer.

  Samtidig er vi klare på at vi stadig må utvikle og forbedre oss; det kan alltid bli bedre!

  Våre selgere har timelønn i bunn; det gir trygghet, og hever terskelen for uregelmessigheter. Vår visjon er at hver samtale fra Citero skal bidra til å øke både TM-bransjen og oppragsgivers rennome; det tar våre ansatte på alvor.

  Først når en kunde ringer inn til oppdragsgiver for å ta takke for den trivelige praten med oss, da vet vi at vi har gjort jobben vår!

  KUNDEN

  Vi ønsker å gi kundene vi ringer gode opplevelser; etter å ha snakket med en av våre selgere, er målet at kunden skal tenke litt høyere om både telefonselgere generelt og oppdragsgiveren vi representerer enn hva han gjorde i utgangspunktet.

  Dersom vi har ringt deg, er det aldri uten grunn. Enten har du et eksisterende eller tidligere kundeforhold hos en av våre oppdragsgivere, ellers så har vi lyst til å presentere et produkt eller en tjeneste vi tror du kan ha glede av.

  Vi vet hva vi har pratet med deg om tidligere, og hva som kom ut av den samtalen. Om det vi presenterte sist gang ikke falt i smak, vet vi at ting forandrer seg. Selgerne som jobber i Citero respekterer dine ønsker og meninger, og lover kun det vi kan holde – og holder det vi lover.

  KONSULENTEN

  Å være selger er verdens verste jobb når det går dårlig – men verdens beste når det går bra. Derfor gjør vi det vi kan for at det skal gå best mulig, oftest mulig; både resultatmessig og sosialt.

  Selgerne i Citero har en trygg lønnsmodell med timelønn i bunn. Dette gir litt lavere skuldre og bidrar til at man setter oppdraget foran egen lommebok. Samtidig har vi lukrative bonus- og provisjonsmodeller som motiverer til å yte det lille ekstra.

  Det ingenting å legge skjul på at gode selgere tjener godt – og svært gode selgere tjener svært godt. Vi har som mål og til en hver tid tilby bransjens beste betingelser. Gjør du en god jobb, skal det vises på lønnsslippen.

  DEN GODE SAMTALEN

  Våre selgere følger ikke manus slavisk – av den enkle grunn at det gjør ikke kundene heller. Vi har tro på ”den gode samtalen” – preget av latter, jovialitet og humor – men også saklighet det trengs.

  Vi har to ører og en munn av en grunn; vi skal lytte dobbelt så mye som vi snakker.

  Vi legger mye tid og ressurser i coaching og medlytt 1-1, og gjør opptak når oppdraget krever det slik at hver samtale kan evalueres i etterkant.

  Vårt visjon er at hver samtale vi tar i Citero skal øke både TM-bransjen og oppdragsgivers rennome!

  Arbeidsmetodikk

  Vi er tilpasningsdyktige og elsker nye utfordringer. Vi skreddersyr salgskampanjer og hjelper våre oppdragsgivere med å systematisere arbeidet med kundeporteføljen; både mot eksisterende og nye kunder.

  Her er et eksempel på hvordan vi jobber:

  Workshop

  • Planlegging
  • Demografi
  • Målgruppe
  • Produkt
  • Retningslinjer

  Filosofi

  • Trivelig
  • Lokalt tilsnitt
  • Kvalitet
  • Effektivitet
  • ”Den gode
   samtalen”
  • Dette er den mest krevende formen for TM. Vi har gode resultater å vise til for både kjente og ukjente merkevarer, og skreddersyr kampanjer etter oppdragsgivers behov. Vi har god erfaring med kampanjer også langt utenfor oppdragsgivers tradisjonelle nedslagsfelt.
  • Nysalg på kalde kunder vil også fungere som en form for branding. Vi sørger for at alle vi er i kontakt med på vegne av dere sitter igjen med et godt inntrykk, uavhengig av samtalens utfall.
  • Vi skaffer deg fornøyde kunder som blir over tid! 
  • Det er mer lønnsomt å beholde gamle kunder enn å skaffe nye. Markedet og graden av lojalitet er i stadig endring.
  • Vi kontakter deres kunder og øker kundetilfredsheten med en god og trivelig samtale, og skaper økt inntjening for dere ved å gjøre mersalg og/eller oppsalg.
  • Dette vil også gi mer trofaste kunder og bidrar til mindre churn.
  • Vi kontakter kunder som nettopp har meldt leverandørbytte, og vinner de tilbake
  • Resultatgaranti på nøkkeltall
  • Vi kartlegger også hvorfor du mister markedsandeler
  • Vi kontakter tidligere kunder og vinner de tilbake
  • Vi er eksperter på winback, og sørger for at du får flest mulig fornøyde kunder ut av listene.
  • Samtidig gir vi beskjed om hvorfor de valgte å avslutte kundeforholdet.

  Rapporter og statistikk

  • Egen kontaktperson
  • Loggføring av alle samtaler
  • Grundig evaluering
  • Utfyllende rapporter
  • Salgsstatistikk i sanntid
  Scroll to top