Om oss

Citero kommer fra latin og betyr ”jeg vil sitere”. Ofte er det det vi gjør, når vi på vegne av våre oppdragsgivere kontakter riktig kunde, med riktig budskap, til riktig tid.

Vi er et fullservice salgs- og kommunikasjonsselskap som driver med bærekraftig salg og kundepleie i et bredt spekter av bransjer på vegne av våre oppdragsgivere. Vi finner den kanalen, eller den kombinasjonen av flere, som gir deg best resultat.

Vi er stolte av den jobben vi gjør når vi representerer våre oppdragsgivere, og av den verdiskapningen vi tilfører oppdragsgiverne og samfunnet.

Vi utdanner dyktige selgere med et moralsk og etisk fundament; hos oss får man tilført gode verdier og verdifull erfaring man har med seg resten av yrkeslivet.

Bakgrunn

Citero ble startet med et mål om å danne et salgsselskap med fokus på kvalitet og kontinuitet i hele verdikjeden.

TM-bransjen er en bransje med et frynsete rykte. Bransjen bærer preg av høy turnover blant både oppdragsgivere og ansatte, med dertilhørende dårlig kvalitet og stort antall kundeklager. Dette ønsket vi å gjøre noe med.

Hos oss står kvalitet, langsiktighet og kontinuitet står i fokus framfor å oppnå best mulig topplinje på kortest mulig tid.

I Citero har vi en tvers igjennom seriøs tilnærming til TM, hvor langsiktige relasjoner til oppdragsgiver oppnås gjennom å skaffe fornøyde kunder som blir over tid, samtidig som at vi leverer som avtalt; både med tanke på antall TM-timer, samtalekvalitet, rapportering og resultat.

Vi bygger stein for stein, for å sikre kvaliteten. Dette gjennom en organisk vekst, hvor vi gradvis har utviklet en stabil selgerstab som trives i jobben og har lang fartstid, og som har et lojalitetsforhold og et eierskap til både oss som salgsbyrå og oppdragsgiverne vi representerer.

Vår visjon er at hver samtale skal bidra til å løfte både TM-bransjen og oppdragsgivers renommé.

Etter å ha snakket med en av våre selgere, er målet at kunden skal tenke litt høyere om både telefonselgere generelt og oppdragsgiveren vi representerer enn hva han gjorde i utgangspunktet. Vi følger ANFOs bransjenormer.

Verdier

Våre kjerneverdier er: redelig, trygg, målrettet, kvalitet

Vi skal opptre redelig i alt vi gjør, både i TM-aktivitet og ovenfor oppdragsgivere. Vi tror at ærlighet lønner seg over tid.

Du som kunde skal være trygg på at vi fronter din merkevare på en god måte, at vi er tilgjengelige, og leverer som avtalt. Våre løsninger bygger et trygt fundament for kunder, oppdragsgivere og ikke minst våre ansatte. Vi tar alltid telefonen!

Vi er målrettet, og har en vinnerkultur med et intenst forhold til tall og mål. Med tro flytter man fjell - har man vilje flytter man resten!

Vi skal levere kvalitet i alle ledd; fra dialog med oppdragsgiver og salgssamtaler med kunder, til gode salg med korrekt informasjon, bestående av fornøyde kunder som blir hos deg over tid. I tillegg skal vi levere rapporter av høy kvalitet, slik at du alltid er oppdatert og føler at du har kontroll.

Scroll to top